Archive of completed projects

Name:Specification of requirements of the Act on prevention of major accidents in the field of production and storage of explosives, ammunition and pyrotechnic products
Project ID:03-2020-VÚBP
Parent:
Project Leader:Ing. Martina Pražáková
Grant Provider:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Co-Principal investigater:
Project leader-external:
Spoluresitelcizi:
Project start:01/2020
Project end:12/2021
Recipient:
Zdroj:
Spoluprijemce:
Description:The project analyses and deals with long-term problems with the setting of requirements in the system of prevention of major accidents in or near buildings where explosives, munitions, ammunition or pyrotechnic products are placed. Problems in this area stem mainly from the concurrence of legal requirements of the Act on the prevention of major accidents on the one hand and the requirements of the State Mining Administration on the other hand. They are also contributed to by the absence of narrowly focused methodological materials, specifying the way of execution and the scope of major accident risk assessment, including the analysis of the human factor reliability and error, and consequently specifying the essentials of the features and scope of the description of an adequate safety management system for the handling of the relevant dangerous substances and articles. The project also anticipates the involvement of external experts in this field, including representatives of the industrial sector. The objective of the project is to unify the approach to prevention of major accidents in or near the buildings in question and to set detailed requirements in the form of a methodical procedure suitably applicable to this specific area.
Vysledky:
Output:

Vsouhrn - Souhrnná výzkumná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za období 2020 – 2021.pdf

W - Workshop k výzkumnému úkolu Specifikace požadavků zákona o PZH v oblasti výroby a skladování výbušnin, střeliva, munice a pyrotechnických výrobků 11-12. 11. 2021.pdf

Jost - DOSOUDIL, Tomáš; VACHUDOVÁ, Linda. Specifikace požadavků zákona o prevenci závažných havárií v oblasti výroby a skladování výbušnin, střeliva, munice a pyrotechnických výrobků. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online]. 2020, roč. 13, č. 4 [cit. 2021-12-02]. Dostupný z: https://www.bozpinfo.cz/josra/specifikace-pozadavku-zakona-o-prevenci-zavaznych-havarii-v-oblasti-vyroby-skladovani-vybusnin. ISSN 1803-3687.

D - ZVAKOVÁ, Zuzana; VANDLÍČKOVÁ, Miroslava; PRAŽÁKOVÁ, Martina. Vplyv industry 4.0 na problematiku prevencie závažných priemyselných havárií. In: Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Vplyv industry 4.0 na tvorbu pracovných miest 2020. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, 2021 [cit. 2021-12-02]. Dostupný z: https://fsev.tnuni.sk/konferencia2020/Zbornik.pdf. ISBN 978-80-8075-940-7.

D - PRAŽÁKOVÁ, Martina …[et al.]. Informace o projektu zaměřeném na prevenci závažných havárií v oblasti výbušnin, střeliva, munice a pyrotechnických výrobků. In: Týden výzkumu a aplikací pro praxi a životní prostředí, 19. - 21. 10. 2021, Hustopeče: sborník příspěvků. CEMC, 2021 [cit. 2021-12-02]. Dostupný z: http://www.odpadoveforum.cz/TVIP2021/TVIP2021.html. ISBN: 978-80-85990-36-2

Jost - DOSOUDIL, Tomáš; VACHUDOVÁ, Linda; PRAŽÁKOVÁ, Martina. Výsledky projektu Odborného pracoviště pro prevenci závažných havárií v oblasti výroby a skladování výbušnin, střeliva, munice a pyrotechnických výrobků. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online]. 2021, roč. 14, č. 4. Dostupný z: https://www.bozpinfo.cz/josra/vysledky-projektu-odborneho-pracoviste-pro-prevenci-zavaznych-havarii-v-oblasti-vyroby. ISSN 1803-3687.

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 19/2021 Metodický materiál ke splnění požadavku zpracování posouzení rizik

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 20/2021 Metodický materiál pro podporu zpracování systémových částí bezpečnostních dokumentů

O - Metodický materiál ke splnění požadavku zpracování posouzení rizik pro oblast výbušnin, střeliva, munice a pyrotechnických výrobků u provozovatelů, na které se vztahuje zákon o prevenci závažných havárií.pdf

nově přidáno - Doplňující komentář k metodickému materiálu ke splnění požadavku zpracování posouzení rizik - Odhad následků

O - Metodický materiál pro podporu zpracování systémových částí bezpečnostních dokumentů zpracovávaných podle požadavků zákona o prevenci závažných havárií pro provozovatele v oblasti výroby a skladování výbušnin, střeliva, munice a pyrotechnických výrobků.pdf

O - Podpůrný materiál pro výkon inspekční činnosti v rámci integrované inspekce u provozovatelů, kteří nakládají s výbušninami, střelivem, municí a pyrotechnickými výrobky.pdf

O - Repetitorium výbušných látek jako zdrojů rizik - Příručka pro orgány státní správy na úseku prevence závažných havárií.pdf

O - Poučení z havárií.pdf