Archive of completed projects

Name:Visualization of the OSH Encyclopaedia – development of a web application for showing semantic links in the OSH area
Project ID:TIMPSV0003
Parent:Inovativní řešení skupiny potřeb v oblasti optimalizace předpisů, postupů a opatření BOZP včetně diseminačních opatření
Project Leader:Mgr. Jiřina Ulmanová, DiS.
Grant Provider:Technologická agentura České republiky
Co-Principal investigater:
Project leader-external:
Spoluresitelcizi:
Project start:06/2018
Project end:05/2020
Recipient:
Zdroj:
Spoluprijemce:
Description:The aim of the project is to explore new possibilities of visualization of data, information and concepts within the framework of creating professional terminology in the field of occupational safety and health, responding to the development of information and communication technologies. The research need will focus on obtaining solutions that will help to present technical terms in new forms, which will have, among other things, a greater effect in terms of receiving information content by recipients.
Vysledky:
Output:

O – Jedinečná webová aplikace pro nové formy vizualizace dat, informací a pojmů v rámci tvorby odborné terminologie z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - http://vizus.vubp.cz/

Nmet – Metodika průběžné aktualizace vytvořené jedinečné webové aplikace podle nových skutečností a změn