Archive of completed projects

Name:
Project ID:TB03MPSV004
Parent:
Project ledaer:
Grant Provider:Technologická agentura České republiky
Co-Principal investigater:
Project leader-external:
Spoluresitelcizi:
Project start:07/2015
Project end:11/2016
Recipient:
Zdroj:
Spoluprijemce:
Description:
Vysledky:
Vystup:

Nmet – Antidiskriminační opatření a BOZP agenturních zaměstnanců