Archive of completed projects

Name:
Project ID:TB03MPSV008
Parent:
Project ledaer:
Grant Provider:Technologická agentura České republiky
Co-Principal investigater:
Project leader-external:
Spoluresitelcizi:
Project start:04/2015
Project end:09/2016
Recipient:
Zdroj:
Spoluprijemce:
Description:
Vysledky:
Vystup:

Hneleg – Ergonomické stresory a rizika, jejich prevence v pracovních činnostech.

O – Ergonomické stresory pod kontrolou (publikace).

O – Ergonomické stresory a rizika s důrazem na problematiku muskuloskeletálních onemocnění (odborný článek)