Archive of completed projects

Name:
Project ID:TB03MPSV010
Parent:
Project ledaer:
Grant Provider:Technologická agentura České republiky
Co-Principal investigater:
Project leader-external:
Spoluresitelcizi:
Project start:01/2015
Project end:12/2015
Recipient:
Zdroj:
Spoluprijemce:
Description:
Vysledky:
Vystup:

N - Metodiky (metodiky schválené příslušným orgánem státní správy; metodiky certifikované oprávněným orgánem; metodiky a postupy akreditované oprávněným orgánem), léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem -

Rizikovost ekonomických činností v ČR

O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z definovaných druhů výsledků.