Archive of completed projects

Name:Riskiness of economic activities in the Czech Republic
Project ID:TB03MPSV010
Parent:
Project Leader:Ing. Iveta Mlezivová
Grant Provider:Technologická agentura České republiky
Co-Principal investigater:
Project leader-external:
Spoluresitelcizi:
Project start:01/2015
Project end:12/2015
Recipient:
Zdroj:
Spoluprijemce:
Description:The aim of the project is to determine the riskiness of economic activities (according to CZ-NACE) based on the evaluation of potential risks of human injury or damage to health in work systems for the purpose of possible amendment of legislation. Furthermore, focusing on the needs in the field of protection of workers from occupational injuries and diseases resulting from research on the nature of work, work activities, risk factors of work, detailed analyses of occupational injury and fatality rates and other databases and registers.
Vysledky:
Output:

N - Metodiky (metodiky schválené příslušným orgánem státní správy; metodiky certifikované oprávněným orgánem; metodiky a postupy akreditované oprávněným orgánem), léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem -

Rizikovost ekonomických činností v ČR

O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z definovaných druhů výsledků.