Archive of completed projects

Name:
Project ID:TB03MPSV006
Parent:
Project ledaer:
Grant Provider:Technologická agentura České republiky
Co-Principal investigater:
Project leader-external:
Spoluresitelcizi:
Project start:11/2014
Project end:12/2016
Recipient:
Zdroj:
Spoluprijemce:
Description:
Vysledky:
Vystup:

Hneleg – Odborný podklad legislativního procesu pro potřeby MPSV v oblasti vysoce rizikových technických zařízení.

Nmet – Metodika k prevenci bezpečnosti při práci s vysoce rizikovými technickými zařízeními