Archive of completed projects

Name:
Project ID:TB030MZP008
Parent:
Project ledaer:
Grant Provider:Technologická agentura České republiky
Co-Principal investigater:
Project leader-external:
Spoluresitelcizi:
Project start:11/2014
Project end:10/2016
Recipient:
Zdroj:
Spoluprijemce:
Description:
Vysledky:
Vystup:

Hleg – Vyhláška k zákonu o prevenci závažných havárií (podklad pro vyhlášku), Nmet – Metodika pro udržitelný, efektivní a bezpečný rozvoj území s výskytem objektů a zařízení, Nmet – Metodika screeningového hodnocení nově plánovaných objektů a zařízení