Archive of completed projects

Name:Development of OSH knowledge systems as an important tool for risk prevention
Project ID:TB03MPSV007
Parent:
Project Leader:Mgr. Jiřina Ulmanová, DiS.
Grant Provider:Technologická agentura České republiky
Co-Principal investigater:
Project leader-external:
Spoluresitelcizi:
Project start:09/2014
Project end:08/2016
Recipient:
Zdroj:
Spoluprijemce:
Description:The aim of the project is to create a knowledge system that will effectively collect, process, manage and present knowledge in the field of risk prevention and OSH using modern ICT tools. The main benefit will be the expansion of the knowledge base for the creation of legislative and strategic background documentation for the future direction of OSH policy. The solution will contribute to improving the performance of the state administration and efficient allocation of public funds. Utilizing knowledge in an understandable and user-friendly form increases the quality, efficiency and productivity of work and promotes competitive advantages. The use of new forms of knowledge sharing in the area of OSH risk prevention will lead to effective decision-making, improvement of working life, reduction of work risks and implementation of safe working procedures into practice.
Vysledky:
Output:

R – Znalostní systém BOZP v prevenci rizik - https://zsbozp.vubp.cz/ ULMANOVÁ, Jiřina; MLEZIVOVÁ, Iveta; MĚRKOVÁ, Veronika. Informační potřeby v oblasti BOZP : výsledky dotazníkového šetření pro potřeby tvorby znalostního systému BOZP: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2015, roč. 8, č. 2-3. Dostupný z WWW: ISSN 1803-3687. ULMANOVÁ, Jiřina; MĚRKOVÁ, Veronika. Znalostní systém prevence rizik v BOZP. Bezpečnost a hygiena práce, 2017, roč. 67, č. 3, s. 23-28.