Archive of completed projects

Name:Protection of employees working for multiple employers
Project ID:TIMPSV0006
Parent:Inovativní řešení skupiny potřeb v oblasti optimalizace předpisů, postupů a opatření BOZP včetně diseminačních opatření
Project Leader:Mgr. et Mgr. Josef Senčík
Grant Provider:Technologická agentura České republiky
Co-Principal investigater:
Project leader-external:
Spoluresitelcizi:
Project start:06/2018
Project end:05/2020
Recipient:
Zdroj:
Spoluprijemce:
Description:The aim of the project is to propose an amendment to the relevant regulations to strengthen the protection of employees working for multiple employers, and at the same time to create methodological support for their employers to address the issues of occupational safety and health for such employees.
Vysledky:
Output:

Nmet – Certifikovaná metodika k ochraně zaměstnanců pracujících pro více zaměstnavatelů, včetně návrhů úprav a doplnění příslušných předpisů

O – Analytická podkladová studie k existujícím legislativním předpisům v dané problematice s ohledem na současný vývoj a změny, včetně predikce dalšího vývoje a doporučení

D - Zaměstnanci pracující pro více než jednoho zaměstnavatele.pdf