Archive of completed projects

Name:Research on needs and new approach to industrial accident risk analysis and assessment and safety management systems as a tool to enhance safety in enterprises with high risk potential (BETA)
Project ID:TB010MZP059
Parent:
Project Leader:RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. DBA
Grant Provider:Technologická agentura České republiky
Co-Principal investigater:
Project leader-external:
Spoluresitelcizi:
Project start:01/2013
Project end:06/2014
Recipient:
Zdroj:
Spoluprijemce:
Description:The aim of the project is to improve methodologies and supervisory activities, and to acquire new knowledge, skills and procedures, which will be designed to improve the quality and efficiency of the performance of state administration and administrative authorities and will lead to improved decision-making, evaluation and management processes in the execution of their activities.
Vysledky:
Output:

3x H - Poskytovatelem realizované výsledky (výsledky promítnuté do právních předpisů a norem, do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušeného poskytovatele). N - Metodiky (metodiky schválené příslušným orgánem státní správy; metodiky certifikované oprávněným orgánem; metodiky a postupy akreditované oprávněným orgánem), léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem.