Archive of completed projects

Name:System of promoting safety culture in an organization and its contribution to human resources development (OMEGA)
Project ID:TD010121 
Parent:
Project Leader:PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA
Grant Provider:Technologická agentura České republiky
Co-Principal investigater:
Project leader-external:
Spoluresitelcizi:
Project start:01/2012
Project end:12/2013
Recipient:
Zdroj:
Spoluprijemce:
Description:The main aim of the project is to create a specific system of support of safety culture, SYPOKUB, which will be designed for all public and private sector organizations. This system will have the form of a SW solution with a location on the VÚBP web portal.
Vysledky:
Output:

J - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost): Elektronický článek: MICHALÍK, David…[et al.]. SYPOKUB : představení nového výzkumného projektu v rámci programu Omega Technologické agentury ČR. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2012, roč. 5, č. 1-2. Dostupný z WWW: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-02-2012/sypokub.html . ISSN 1803-3687.
MICHALÍK, David…[et al.]. Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2013, roč. 6, č. 3-4. Dostupný z WWW: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2013/zavedeni-sypokub.html.

D - Stať ve sborníku: MICHALÍK, David. Rozvoj lidských zdrojů s důrazem na podporu bezpečného chování ve firmách a regionech In Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, Podhájska, 22.11. a 23.11.2012. Podhájska : EEDA, 2012. s. 57-68. ISBN 978-80-89608-06-5.
Prezentace: MICHALÍK, David. Prezentace projektu SYPOKUB na odborném semináři “Leadership a podpora bezpečného chování ve firmách”, Brno, 26.11.2012, pod záštitou ProIntegrity o.s.

R - Software: Specifický systém podpory kultury bezpečnosti v organizacích „SYPOKUB“ Umístěno na portále www.vubp.cz URL: http://www.vubp.cz/sypokub