Archive of completed projects

Name:OSH prevention programmes for accident insurance to support the creation of a safe work environment with no health hazards, reducing accidents and work-related diseases
Project ID:TIMPSV0008
Parent:Inovativní řešení skupiny potřeb v oblasti optimalizace předpisů, postupů a opatření BOZP včetně diseminačních opatření
Project Leader:Ing. Iveta Mlezivová
Grant Provider:Technologická agentura České republiky
Co-Principal investigater:
Project leader-external:
Spoluresitelcizi:
Project start:06/2018
Project end:05/2020
Recipient:
Zdroj:
Spoluprijemce:
Description:The aim of addressing the research need will be the preparation of a draft prevention programme in accordance with completing the solution of the functional system of accident insurance with appropriate information and motivational support. Enforcement and appropriate investment of the funds obtained – in risk prevention in the corporate sector, in awareness raising, education, research, etc.
Vysledky:
Output:

Vsouhrn – Souhrnná výzkumná zpráva (program prevence) s přílohami

O – Analytický podklad zahrnující dobrou i špatnou zahraniční praxi, včetně reflexe a popisu stavu v ČR

O – Modelové návrhy systému v ČR a variantní návrhy, včetně postupu vzdělávacích a osvětových akcí