Current projects

Name:Development of an application for the analysis and assessment of health and safety risks, including the creation of tools for individual professions
Project ID:06-S4-2021-VUBP
Parent:
Project Leader:Ing. Anna Cidlinová, Ph.D.
Grant Provider:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Co-Principal investigater:
Project leader-external:
Spoluresitelcizi:
Project start:01/2021
Project end:12/2023
Recipient:
Zdroj:
Spoluprijemce:
Description:The main objective of the research task is to develop a new application for the analysis and assessment of OSH risks (with all local requirements for the Czech environment) and a wide range of tools for the assessment of occupational risks using this application and to facilitate small enterprises, micro-enterprises and self-employed persons operating in priority economic activities and sectors in the Czech Republic to comply with legal and other regulations to ensure OSH in relation to the prevention of occupational risks.
Vysledky:
Output:

Vsouhrn - Souhrnná výzkumná zpráva

2021

Jsc - Polorecká M., Cidlinová A.2021. Specialist Education and Methods Used in the Working Risk Assessment in the Small Enterprises and Micro Companies in the Slovak republic and Czech republic.  INTED2021 Proceedings, pp. 10447-10454. ISBN: 978-84-09-27666-0

O - Webová stránka projektu - https://idris.vubp.cz/

2022

Jost - Súčasné problémy a výzvy v bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Európskej Únii a novovznikajúce riziká.pdf

R - Webová aplikace Identifikace a hodnocení rizik pro malé podniky https://hodnocenirizik.cz

2023

W - Aplikace IDRIS – monitorovací nástroj pro plnění povinností BOZP a PO 19. 1. 2023

Jost - Hollá K, Ďad'ová A, Hudáková M, Valla J, Cidlinová A and Osvaldová LM (2023) Causes and circumstances of accidents at work in the European Union, Slovakia and Czech Republic. Front. Public Health 11:1118330. doi: 10.3389/fpubh.2023.1118330