Set of exercises to increase the physical condition of municipal and city police officers

Occupational Safety Research Institute has prepared a series of 12 posters entitled A SET OF EXERCISES FOR INCREASING THE PHYSICAL CONDITION OF MUNICIPAL AND CITY POLICE GUARDS. The set of these exercises is tailored to balance muscle imbalances, set the right movement patterns and help compensate for daily load.

The publication that was the inspiration for the separate posters: PDF icon Nástroje pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci strážníků obecních a městských policií Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., 2021