Information and awareness-raising materials on labour-law issues in Czech, Ukrainian, Polish, Bulgarian, Romanian, Vietnamese, German and English

Leaflets in foreign languages on specific topics have been removed because they were no longer up to date. Basic information in each foreign language will be updated.

Česky

PDF icon ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO CIZINCE O PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISECH V ČESKÉ REPUBLICE

PDF icon Vznik a změny pracovního poměru

PDF icon Poskytování cestovních náhrad při tuzemských pracovních cestách

PDF icon Odměňování za práci a odměna z dohod

PDF icon Pracovní doba a doba odpočinku, práce přesčas a dovolená

PDF icon Překážky v práci

PDF icon Zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci mzdu

PDF icon Vysílání pracovníků zaměstnavatele, který sídlí mimo Českou republiku, k výkonu práce do České republiky

PDF icon Skončení pracovního poměru

PDF icon Agenturní zaměstnávání

PDF icon Orgány inspekce práce

PDF icon Rovné zacházení na pracovišti

PDF icon Ochrana osobních práv zaměstnanců a ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele

Ukrajinsky / Ukrainian

PDF icon ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO CIZINCE O PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISECH V ČESKÉ REPUBLICE / Загальна інформація для іноземців про трудо-правові приписи у Чеській республіці

Rusky / Russian

PDF icon ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO CIZINCE O PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISECH V ČESKÉ REPUBLICE / ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ О ТРУДОЫХ НОРМАХ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Polsky / Polish

PDF icon ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO CIZINCE O PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISECH V ČESKÉ REPUBLICE / PODSTAWOWE INFORMACJE DLA OBCOKRAJOWCÓW O PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH PRAWA PRACY OBOWIĄZUJĄCYCH W REPUBLICE CZESKIEJ

Bulharsky / Bulgarian

PDF icon ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO CIZINCE O PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISECH V ČESKÉ REPUBLICE / ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ ОТНОСНО ТРУДОВО – ПРАВНИТЕ НАРЕДБИ В ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА

Rumunsky/ Romanian

PDF icon ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO CIZINCE O PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISECH V ČESKÉ REPUBLICE / INFORMAŢII DE BAZĂ PENTRU STRĂINI CU PRIVIRE LA LEGISLAŢIA MUNCII DIN REPUBLICA CEHĂ

Vietnamsky / Vietnamese

PDF icon ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO CIZINCE O PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISECH V ČESKÉ REPUBLICE / NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN CHO NGƯỜI NGỌAI QUỐC VỀ LUẬT LAO ĐỘNG TẠI CỘNG HÒA SÉC

Německy / German

PDF icon ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO CIZINCE O PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISECH V ČESKÉ REPUBLICE / GRUNDINFORMATIONEN FÜR AUSLÄNDER ÜBER ARBEITSRECHTLICHE VORSCHRIFTEN IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK

Anglicky / English

PDF icon ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO CIZINCE O PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISECH V ČESKÉ REPUBLICE / BASIC INFORMATION FOR FOREIGNERS ON LABOUR-LAW REGULATIONS APPLICABLE IN THE CZECH REPUBLIC