Archive of completed projects

Name:Health and safety in units of volunteer fire brigades
Project ID:04-S4-2021-VUBP
Parent:
Project Leader:prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Grant Provider:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Co-Principal investigater:Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Project leader-external:
Spoluresitelcizi:
Project start:01/2021
Project end:12/2022
Recipient:
Zdroj:
Spoluprijemce:
Description:Detailed analysis of the current state of legislation, standardised procedures for the activities of volunteer firefighters covered by OSH (in employment) and identification of uncertainties and problems in relation to OSH. Development of a proposal to address the shortcomings identified by the analysis. Establish a system to support the training of volunteer firefighters and their educators to achieve a higher level of OSH and coherence of legal requirements.
Vysledky:
Output:

Vsouhrn - Souhrnná výzkumná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích

2021

A - Činnost dobrovolných hasičů včetně jejich BOZP - podcast

W - Workshop k výzkumnému úkolu institucionální podpory Stresové faktory u dobrovolných hasičů 21.12.2021

2022

A - Stresové faktory u dobrovolných hasičů - podcast

A - Vzdělávání dobrovolných hasičů - podcast

Hneleg - Koncepce dlouhodobého zvyšování ochrany zdraví členů jednotek sborů dobrovolných hasičů

Jost - Wind driven (forced draught) impact on enclosure fires

NmetS - Metodika vzdělávání o odškodňování členů jednotek sborů dobrovolných hasičů

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 9/2022 Ochrana zdraví členů jednotky sboru dobrovolných hasičů – odškodňování

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 10/2022 Stres a dobrovolní hasiči

W - Workshop k výzkumnému úkolu institucionální podpory Vliv stresorů při vysoké zátěži 3. – 4. 2. 2022