Archive of completed projects

Name:Occupational safety in the context of climate changes
Project ID:V05-S4
Parent:
Project Leader:prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Grant Provider:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Co-Principal investigater:
Project leader-external:
Spoluresitelcizi:
Project start:01/2019
Project end:12/2021
Recipient:
Zdroj:
Spoluprijemce:
Description:The aim of the research task is to create a professional basis dealing with the possibilities of approaches to prevention of risks related to climate changes in the performance of work activities. A comprehensive collection of knowledge from abroad and from the Czech Republic and mapping the development over the last decades will be carried out having regard to statistics on occupational accidents with emphasis on jobs with respect to which the influence of climate changes can be expected. In addition, field surveys will be carried out in relation to selected jobs, followed by the definition of key aspects for setting up and adjusting the risk prevention system and overall OSH; this will be processed and result in a final output.
Vysledky:
Output:

Vsouhrn - Souhrnná výzkumná zpráva

W - Odborný workshop na téma „Klimatická změna a bezpečnost“

D (stať ve sborníku) - VAVREČKOVÁ, Kristýna, ŠIGUTOVÁ, Lenka, SCHREIBEROVÁ, Lenka, DANIHELKA, Pavel. Indexy hodnocení tepelného komfortu ve spojitosti s pracovními předpisy. Extrémy počasí, jejich dopady a bezpečnostní rizika: Broumov 8.-10.10.2019. [Praha]: [Český hydrometeorologický ústav], [2019]. ISBN 978-80-87577-96-7.

D (stať ve sborníku) - ROŽNOVSKÝ, Jaroslav, PLACHÝ, Martin: Zásady měření teplotních a vlhkostních poměrů pracovního prostředí. Extrémy počasí, jejich dopady a bezpečnostní rizika: Broumov 8.-10.10.2019. [Praha]: [Český hydrometeorologický ústav], [2019]. ISBN 978-80-87577-96-7.

W - Odborný workshop na téma Bezpečnost v kontextu klimatické změny v ČR 17. 12. 2020

Jost - DANIHELKA, Pavel; SCHREIBEROVÁ, Lenka. NATECH: technologické havárie vyvolané přírodními událostmi. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online]. 2020, roč. 13, č. 4. Dostupný z: https://www.bozpinfo.cz/josra/natech-technologicke-havarie-vyvolane-prirodnimi-udalostmi. ISSN 1803-3687

W - Workshop k výzkumnému úkolu institucionální podpory Bezpečnost práce v kontextu klimatických změn 12. – 13. 10. 2021

Jost - ZÁVODNÁ, Táňa; DANIHELKA, Pavel. Klimatická změna a infekční onemocnění ve vztahu k BOZP. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online]. 2021, roč. 14, č. 4. Dostupný z: https://www.bozpinfo.cz/josra/klimaticka-zmena-infekcni-onemocneni-ve-vztahu-k-bozp. ISSN 1803-3687.

A – podcast Bezpečnost práce v kontextu klimatických změn

Gfunk - Funkční vzorek měřicí sestavy na bázi open-source

O – Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 21/2021 BOZP v kontextu klimatické změny – tepelný stres

Jost – Informační podpora metodiky - SYLABUS: Tepelný stres (základní informace pro rychlou orientaci v problému)

O – Chraň se před riziky tepelného stresu – infografika

O – Hlavní zásady, jak se chránit před tepelným stresem 1 – infografika

O – Hlavní zásady, jak se chránit před tepelným stresem 2 – infografika

O – Co říká barva moči o tvém zdraví? – infografika

D (stať ve sborníku) - ROŽNOVSKÝ, Jaroslav. Vliv extrémní teploty vzduchu na pracovní prostředí. OCHRANA OBYVATELSTVA - NEBEZPEČNÉ LÁTKY 2021. Sborník abstraktů XX. ročníku mezinárodní konference. ISBN 978-80-7385-250-4

NmetS - Ochrana zaměstnanců před horkem a vlnami veder v rámci klimatické změny - metodika