Archive of completed projects

Name:Legislation of agency employment in comparison with other European Union countries and posting of employees pursuant to Section 43a of the Labour Code in the context of occupational safety and health
Project ID:V06-S4
Parent:
Project ledaer:Mgr. Denisa Civínová
Grant Provider:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Co-Principal investigater:Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Project leader-external:
Spoluresitelcizi:
Project start:01/2019
Project end:12/2020
Recipient:
Zdroj:
Spoluprijemce:
Description:The aim of the research task is to create a professional basis for the necessary modification, completion and specification of the legal regulation of agency employment in the Czech Republic. The key activities will include the comparison of the existing legislation on agency employment with the situation in other European Union states, followed by the mapping and analysis of the issue of posting employees pursuant to Section 43a of the Labour Code, covert employment intermediation and identification of critical points for circumventing existing legislation. Finally, comprehensive background materials for the needs of the Ministry of Labour and Social Affairs will be created.
Vysledky:
Vystup:

Vsouhrn_Právní úprava agenturního zaměstnávání v komparaci s jinými státy EU a vysílání zaměstnanců.pdf

W_Právní úprava agenturního zaměstnávání v komparaci s jinými státy Evropské unie a vysílání zaměstnanců.pdf

Jrec - Dočasné přidělení v zajetí koncepčních problémů https://www.bozpinfo.cz/josra/docasne-prideleni-v-zajeti-koncepcnich-problemu