Archive of completed projects

Name:Labour relations and occupational safety and health in the context of control of obligations arising from Section 316 of the Labour Code
Project ID:V07-S4
Parent:
Project Leader:Mgr. Denisa Civínová
Grant Provider:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Co-Principal investigater:Právnická fakulta UK
Project leader-external:
Spoluresitelcizi:
Project start:01/2019
Project end:12/2020
Recipient:
Zdroj:
Spoluprijemce:
Description:The aim of the research task is to map the impact of the implementation of the General Regulation on Personal Data Protection (GDPR) in the Czech Republic on labour relations; with regard to occupational safety and health and inspection authority of the Labour Inspectorate in relation to the provisions of Section 316 of the Labour Code, to make comparison with examples from abroad, identify potential problem areas and topics, prepare proposals for possible adjustments and changes in labour legislation, proposals for codes of conduct, internal systems for reporting security breaches, recommendations for employers and organizations of the public and private sector.
Vysledky:
Output:

Vsouhrn_Pracovněprávní vztahy a BOZP

Jost - Rakouská úprava užívání Internetu ze strany zaměstnance a limity kontroly ze strany zaměstnavatele https://www.bozpinfo.cz/josra/rakouska-uprava-uzivani-internetu-ze-strany-zamestnance-limity-kontroly-ze-strany

O - Odraz Obecného nařízení o ochraně osobních údajů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance https://vubp.cz/soubory/produkty/publikace-ke-stazeni/odraz-gdpr-v-oblasti-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci-a-ochrana-majetkovych-zajmu-zamestnavatele-a-ochrana-osobnich-prav-zamestnance.pdf

O - Doporučený postup pro zaměstnavatele k zajištění BOZP na pracovišti v souvislosti s onemocněním covid?19 https://vubp.cz/soubory/produkty/publikace-ke-stazeni/doporuceny-postup-pro-zamestnavatele-k-zajisteni-bozp-na-pracovisti-v-souvislosti-s-onemocnenim-covid-19.pdf

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 7/2020 Pracovněprávní vztahy a BOZP v kontextu kontroly povinností vyplývajících z § 316 zákoníku práce