Archive of completed projects

Name:Increasing protection of employees in relation to the effect of psycho-social risks
Project ID:V08-S4
Parent:
Project Leader:Mgr. et Mgr. Josef Senčík
Grant Provider:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Co-Principal investigater:Státní zdravotní ústav
Project leader-external:
Spoluresitelcizi:
Project start:01/2019
Project end:12/2020
Recipient:
Zdroj:
Spoluprijemce:
Description:The aim of the research project is to create a comprehensive knowledge base in relation to psychosocial risks in relation to employees with an emphasis on selected specific groups of employees (e.g. employees aged 50 and over). This concerns background documents for the creation, modification and amendment of legal regulations in the given direction, and for the support of employers, representatives and employees. It will include a database of psychosocial risks.
Vysledky:
Output:

D - Zvýšení ochrany zaměstnanců v souvislosti s působením psychosociálních rizik.pdf

Vsouhrn_Zvýšení ochrany zaměstnanců v souvislosti s působením psychosociálních rizik.pdf

O_Informační materiál Psychosociální rizika a pracovní stres u stárnoucích zaměstnanců.pdf

A - Zvýšení ochrany zaměstnanců v souvislosti s působením psychosociálních rizik – podcast https://vubp.cz/zvyseni-ochrany-zamestnancu-v-souvislosti-s-pusobenim-psychosocialnich-rizik/

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 8/2020 Zvýšení ochrany zaměstnanců v souvislosti s působením psychosociálních rizik