Archive of completed projects

Name:Legislation on occupational safety and health in medical and social facilities with respect to complying with hygiene requirements (disinfection, etc.)
Project ID:V09-S4
Parent:
Project Leader:JUDr. Lenka Scheu, Ph.D.
Grant Provider:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Co-Principal investigater:Hartmann-RICO a.s.
Project leader-external:
Spoluresitelcizi:
Project start:01/2019
Project end:12/2020
Recipient:
Zdroj:
Spoluprijemce:
Description:The aim of the research task is to create a professional basis for the necessary modification, completion, specification of legal regulations of occupational safety and health, especially with regard to observance of occupational safety in the field of hygiene in health and social services in the Czech Republic. The key activities will include the comparison of the existing legislation with the situation in other European Union states, as well as the comparison with the situation in randomly chosen health care and/or social services facilities. This will be followed by mapping and analysing the legal situation and the actual situation and identifying critical points for circumventing existing legislation. Finally, comprehensive background materials for the needs of the Ministry of Labour and Social Affairs will be created.
Vysledky:
Output:

Vsouhrn_Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve zdravotnických a sociálních zařízeních s ohledem na dodržování hygieny.pdf

W_Workshop k projektu Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve zdravotnických a sociálních zařízeních s ohledem na dodržování hygieny.pdf

W_Workshop k projektu Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve zdravotnických a sociálních zařízeních s ohledem na dodržování hygieny_příloha 1.pdf

W_Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve zdravotnických a sociálních zařízeních s ohledem na dodržování hygieny 2019.pdf

W_Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve zdravotnických a sociálních zařízeních s ohledem na dodržování hygieny 2019_prezentace.pdf

Jost - Povinnosti zaměstnavatele z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vztahu k osobním ochranným prostředkům https://www.bozpinfo.cz/josra/povinnosti-zamestnavatele-z-hlediska-bezpecnosti-ochrany-zdravi-pri-praci-ve-vztahu-k-osobnim

Jost - Vliv hygieny rukou na výskyt infekčních onemocnění a stav pokožky rukou u zdravotníků a pracovníků sociálních služeb https://www.bozpinfo.cz/josra/vliv-hygieny-rukou-na-vyskyt-infekcnich-onemocneni-stav-pokozky-rukou-u-zdravotniku-pracovniku

O - Hygiena rukou Příručka pro zdravotnický personál a pečovatele v zařízeních sociálních služeb https://vubp.cz/soubory/produkty/publikace-ke-stazeni/hygiena-rukou.pdf

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 9/2020 Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve zdravotnických a sociálních zařízeních s ohledem na dodržování hygieny (desinfekce apod.)