Archive of completed projects

Name:Quality of working life 2020
Project ID:02-2020-VÚBP
Parent:
Project Leader:Mgr. Ing. Martin Štěpánek, M.A., Ph.D.
Grant Provider:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Co-Principal investigater:Sociologický ústav AV ČR, CVVM
Project leader-external:
Spoluresitelcizi:
Project start:01/2020
Project end:12/2021
Recipient:
Zdroj:
Spoluprijemce:
Description:The main objective is to ensure an updated subjectively perceived quality of working life of economically active population of the Czech Republic – to obtain an updated knowledge base in this direction. Make a representative survey within the economically active population of the Czech Republic with the number of n = 2000 respondents (the survey was carried out in cooperation with the Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, based on the agreement on long-term cooperation in science and research).
Vysledky:
Output:

Vsouhrn - Kvalita pracovního života 2020 - Souhrnná výzkumná zpráva.pdf

O – webová stránka www.pracovnipohoda.cz

Jost - Změny kvality pracovního života v České republice v důsledku pandemie COVID-19 - článek

Jost - Harmonizace osobního a pracovního života - článek

Jost - Jak se pandemie covid-19 promítla do kvality pracovního života? - článek

Jost - Dopad absence a prezentismu na produktivitu práce v České republice - článek

Jost - Diferenciace indikátoru subjektivní kvality pracovního života - článek

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 8/2021 Dopady covid-19 na kvalitu pracovního života v ČR

W - Workshop k výzkumnému úkolu institucionální podpory 02-2020-VÚBP Zvyšování bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců v návaznosti na nová rizika, související rozvoj a změny ve světě práce, specifické skupiny zaměstnanců 5.11.2021.pdf

Jost - Problémy chování na pracovišti a jejich dopad na životní a pracovní spokojenost - článek

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 22/2021 Webová stránka Kvality pracovního života v České republice www.pracovnipohoda.cz