Archive of completed projects

Name:Evaluation and management of occupational risks at medical facilities in the context of anti-epidemiological measures
Project ID:07-2020-VÚBP
Parent:
Project Leader:JUDr. Lenka Scheu, Ph.D.
Grant Provider:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Co-Principal investigater:Ministerstvo zdravotnictví ČR, HARTMANN – RICO a.s.
Project leader-external:
Spoluresitelcizi:
Project start:01/2020
Project end:12/2021
Recipient:
Zdroj:
Spoluprijemce:
Description:The aim of the research task is to analyse the current status of setting up the evaluation and management of occupational risks in health care facilities with regard to the possibility of a disease epidemic (e.g. measles) and to suggest possible changes to the system, related regulations and standards and recommendations for employers. This research task will be dealt with in professional connection with the Ministry of Health and in cooperation with a selected professional entity in this field.
Vysledky:
Output:

Vsouhrn Souhrnná výzkumná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za období 2019-2021.pdf

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 2/2021 Covid-19 Nemoc z povolání

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 3/2021 Výsledky průzkumu Používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 4/2021 Praktické zásady používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)

O - COVID-19 Nemoc z povolání - publikace

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 12/2021 Řízení rizik BOZP – přenosné infekce

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 13/2021 Výsledky průzkumu v českých nemocnicích – klinické studie používání OOPP

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 15/2021 Shrnutí výzkumného úkolu Hodnocení a řízení pracovních rizik na zdravotnických pracovištích v kontextu protiepidemiologických opatření

A - Covid-19, nemoc z povolání - podcast

O - Praktické zásady používání osobních ochranných pracovních prostředků - publikace