Archive of completed projects

Name:Evaluation and management of occupational risks faced by municipal police officers in the context of adopted safety measures
Project ID:06-2020-VÚBP
Parent:
Project Leader:Ing. Petr Polák, MBA
Grant Provider:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Co-Principal investigater:
Project leader-external:
Spoluresitelcizi:
Project start:07/2020
Project end:12/2021
Recipient:
Zdroj:
Spoluprijemce:
Description:The aim of the research task is to analyse the current status of setting the evaluation and management of work risks faced by municipal police officers involved in direct duty with regard to the possibility of occupational injuries and occupational diseases, but also at a general level, when investigation will focus on how to reduce the impacts of emerging risks. The aim will be to propose possible changes to the system, related regulations and standards, as well as recommendations for employers. This research task will be dealt with in professional connection with the Ministry of Labour and Social Affairs and in cooperation with a selected professional entity in this field.
Vysledky:
Output:

Vsouhrn - Souhrnná výzkumná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za období 2020–2021

A - Hodnocení a řízení pracovních rizik u strážníků obecní policie v kontextu přijímaných bezpečnostních opatření - podcast

A - Regenerace u strážníků obecních policií - podcast

A - Dýchání pro kontrolu stresu a zlepšení zdraví u strážníků obecních policií - podcast

A - Zdravé stravování při směnném provozu - podcast

A - Metoda spinální stabilizace a její využití pro regeneraci strážníků obecních policií - podcast

Jost - Bezpečnosť príslušníkov obecných polícií - článek

Jost - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci obecných policajtov - článek

Jsc - Occupational safety of municipal police officers: assessing the vulnerability and riskiness of police officers´work - článek

O - Nástroje pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci strážníků obecních a městských policií - e-příručka

O - Návrh metodickéh pokynu o vyhledávání a hodnocení rizik na pracovištích obecní policie a o stanovení opatření vedoucích ke snížení těchto rizik

O - Anonymní dotazníky pro vedoucí strážníky a strážníky obecní (městské policie)