Archive of completed projects

Name:Quality of working life, working conditions, occupational safety and health of women in the growing public and private sector of services in the Czech Republic
Project ID:TIMPSV0004
Parent:Inovativní řešení skupiny potřeb v oblasti optimalizace předpisů, postupů a opatření BOZP včetně diseminačních opatření
Project Leader:Ing. Lenka Svobodová
Grant Provider:Technologická agentura České republiky
Co-Principal investigater:
Project leader-external:
Spoluresitelcizi:
Project start:06/2018
Project end:05/2020
Recipient:
Zdroj:
Spoluprijemce:
Description:The aim of the project is to examine in detail the issue of working and living conditions, including the level of ensuring women’s occupational health and safety, particularly in health care, social services (including domestic workers, etc.), education system, police, public house and accommodation services, trade and agriculture operating in the Czech labour market.
Vysledky:
Output:

Vsouhrn – Souhrnná výzkumná zpráva (dopadová studie)
O – Jedinečná webová aplikace pro identifikace pracovních a životních podmínek včetně úrovně zajištění BOZP vybraných skupin žen
O – Podklady pro návrh osvětové a informační kampaně v dané problematice