Current projects

Name:The impact of the circular economy on the working environment with regard to OSH
Project ID:02-S4-2023-VUBP
Parent:
Project Leader:Mgr. et Mgr. Josef Senčík
Grant Provider:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Co-Principal investigater:
Project leader-external:
Spoluresitelcizi:
Project start:01/2023
Project end:12/2025
Recipient:
Zdroj:
Spoluprijemce:
Description:The issue of health and safety has a strong international character, where there is an emphasis not only on health protection as such, but also in the matter of the changing green economy and the environmental impact of workplaces on health protection and OSH measures taken. For example, according to the UN Sustainable Development Goals, there are 17 core areas that emphasise sustainability in all areas (households, businesses, society and all other human activities). Workers' occupational health and safety can be included in this area without further ado.
Vysledky:
Output:

2023

O - BOZP a oběhové hospodářství (infografika)

O - MRÁZ, Václav; JEŽEK, Jiří; SENČÍK, Josef. Možnosti využití stavebních recyklátů do vozovek lesních cest. In: Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference MMK 2023, roč. 14, s. 1065-1069. ISBN 978-80-87952-39-9.

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 5/2023 Vliv cirkulární ekonomiky na pracovní prostředí s ohledem na BOZP

O - Zpráva k projektu Vliv cirkulární ekonomiky na pracovní prostředí s ohledem na BOZP

A - Cirkulární ekonomika a BOZP - podcast