Archive of completed projects

Name:Prevention of musculoskeletal disorders due to load handling – safe load handling for a specific selected group of employees
Project ID:04-2020-VÚBP
Parent:
Project Leader:Ing. Anna Cidlinová, Ph.D.
Grant Provider:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Co-Principal investigater:HSEF s.r.o.
Project leader-external:
Spoluresitelcizi:
Project start:01/2020
Project end:12/2021
Recipient:
Zdroj:
Spoluprijemce:
Description:The aim of the research project is to create a professional basis for the processing of the analysis of the impact of negative factors in the handling of loads on the potential for the development of problems, deficiencies and disorders associated with the musculoskeletal system and propose preventive measures to eliminate them. The performed analysis of the impact of negative factors will be compared with a risk analysis of typical work activities and the working environment from the perspective of OSH legislation. Preventive measures to eliminate negative factors will be proposed. The results will be presented in the form of an expert report, workshops, educational materials, expert articles and a conference outcome.
Vysledky:
Output:

Vsouhrn Souhrnná výzkumná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za období 2020–2021.pdf

O - Proč je důležité správné držení těla.pdf

O - Postoj a chůze jako základní pohybová dovednost.pdf

O - 10 principů ergonomie.pdf

W - Pohybové zdraví při práci 8.10.2020.pdf

W - Základy měření a hodnocení pohybového aparátu pomocí digitálních technologií 19.11.2020.pdf

W - Úvod do problematiky ergonomie pracoviště a systému měření a hodnocení pohybové zátěže 10.12.2020.pdf

Jost - Praktické využití digitálních technologií při analýze zátěže a prevenci MSD v důsledku manipulace s břemeny - článek

W - Diagnostika a prevence přetížení pohybového aparátu a MSD pomocí digitálních technologií 12.11.2021.pdf

W - Diagnostika a prevence přetížení pohybového aparátu a MSD pomocí digitálních technologií 15.11.2021.pdf

W - Použití digitálních technologií a biologické zpětné vazby v oblasti Ergonomie pohybu a pohybové zátěže 1.12.2021.pdf

W - Diagnostika a prevence přetížení pohybového aparátu a MSD pomocí digitálních technologií 8.12.2021.pdf

O - Informace o zajímavých projektech v oblasti BOZP.pdf - informační newsleter – prezentace projektu a problematiky manipulace břemen v rámci celostátní konference BOZP 2021

O - Prezentace problematiky a projektu - prezentace projektu a problematiky manipulace břemen v rámci celostátní konference Inovace v BOZP.pdf

O - Prezentace problematiky a projektu na semináři pro pracovníky ČMKOS pořádaného v rámci aktivit EU OSHA – Healthy Workplace.pdf

O - Prezentace problematiky a projektu - prezentace projektu a problematiky manipulace břemen v rámci mezinárodní konference ICSHPE pořádané UJEP Ústí nad Labem.pdf

O - Prezentace problematiky a projektu - prezentace projektu a problematiky manipulace břemen v rámci celostátní konference BOZP 2022.pdf