Current projects

Name:Prevention of musculoskeletal disorders due to load handling – safe load handling for a specific selected group of employees
Project ID:04-2020-VÚBP
Parent:
Project ledaer:Ing. Anna Cidlinová, Ph.D.
Grant Provider:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Co-Principal investigater:HSEF s.r.o.
Project leader-external:
Spoluresitelcizi:
Project start:01/2020
Project end:12/2021
Recipient:
Zdroj:
Spoluprijemce:
Description:The aim of the research project is to create a professional basis for the processing of the analysis of the impact of negative factors in the handling of loads on the potential for the development of problems, deficiencies and disorders associated with the musculoskeletal system and propose preventive measures to eliminate them. The performed analysis of the impact of negative factors will be compared with a risk analysis of typical work activities and the working environment from the perspective of OSH legislation. Preventive measures to eliminate negative factors will be proposed. The results will be presented in the form of an expert report, workshops, educational materials, expert articles and a conference outcome.
Vysledky:
Vystup:

Ergonomická analýza tahání osoby https://youtu.be/Fy_DqUjTlxE

Prevence muskuloskeletálních poruch v důsledku manipulace s břemeny https://youtu.be/1lUEgEyzlVw

O_Proč je důležité spravné držení těla.pdf

O_Postoj a chůze jako zakladní pohybová dovednost.pdf

O_10 principů ergonomie.pdf

W_Pohybové zdraví při práci.pdf

W_Základy měření a hodnocení pohybového aparátu pomocí digitálních technologií.pdf

W_Úvod do problematiky ergonomie pracoviště a systému měření a hodnocení pohybové zátěže.pdf