Archive of completed projects

Name:Evaluation of nanoparticle hazards at workplaces and possibilities of prevention
Project ID:VUS4_02_VUBP
Parent:
Project Leader:doc. Ing. et Ing. Karel Klouda, CSc., Ph.D., MBA
Grant Provider:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Co-Principal investigater:VŠB - Technická univerzita Ostrava
Project leader-external:
Spoluresitelcizi:
Project start:02/2018
Project end:12/2020
Recipient:
Zdroj:
Spoluprijemce:
Description:The issue of nanoparticle hazards at the workplace and their impact on employees is highly topical. This issue is an important part of the strategic and conceptual documents of the department with regard to occupational safety and health. In the past, the project TB03MPSV005 Verification of respiratory protection against nanoparticles by means of PPE (2016, Technology Agency of the CR, BETA programme) was implemented, the output of which was a modified method for measuring filtration efficiency or overall leakage of personal protective equipment for the capture of nanoparticles. The aim of this project is to create an expanded method of assessing the hazards of nanoparticles at workplaces across sectors, in particular with a focus on the manufacturing industry, see the CZ-NACE Classification of Economic Activities. It will take into account the type of environment – enclosed spaces, spaces with controlled atmosphere. In connection with this, the possibilities of prevention against negative impacts of nanoparticles on the health of employees, reduction of risks in this area, and overall strengthening of the OSH level will be specified.
Vysledky:
Output:

Vsouhrn_Hodnocení nebezpečnosti nanočástic na pracovištích a možnosti prevence.pdf

W_Workshop k výzkumnému úkolu VUS4_02_VÚBP Hodnocení nebezpečnosti nanočástic na pracovištích a možnosti prevence.pdf

D_New risks in OHS with Focus on Selected Nanotechnological Worplaces.pdf

D_Scented candles as a source of nanoparticles in the workspace_NANOCON 2020.pdf

D_Prezentace a analýza výsledků z terénního měření.pdf

D_Analýza unikátního provozu pro zpracování hořického pískovce z pohledu uvolněných nanočástic.pdf

D - Výsledky měření nanočástic v zajímavých a rozdílných prostorech.pdf

D_Výsledky měření nanočástic v zajímavých a rozdílných prostorech II.pdf

D_3D tisk a jeho vliv na pracovní prostředí.pdf

D_Výroba ocelových komorových vrat - vodní dílo Gabčíkovo.pdf

D_Měření koncentrace nanočástic v pracovním prostředí při tavbě a slévání hliníku.pdf

D_Měření koncentrace nanočástic u jednoho ze způsobu zpracování kovového odpadu.pdf

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 1/2020 Hodnocení nebezpečnosti nanočástic na pracovištích a možnosti prevence