Archive of completed projects

Name:Health and safety in sports activities
Project ID:05-2020-VÚBP
Parent:
Project Leader:Ing. Petr Polák, MBA
Grant Provider:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Co-Principal investigater:Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Project leader-external:
Spoluresitelcizi:
Project start:01/2020
Project end:12/2021
Recipient:
Zdroj:
Spoluprijemce:
Description:Football, including other sports, is not only a leisure activity, but also a regular part of physical education lessons at schools of all levels; in the form of league competitions, it is a source of income for both amateur and professional players. The aim of the project will be to map the relevant legislation and the case law of state and private courts in the Czech Republic with regard to the most common injuries. Research should analyse injuries and recommend adequate practices that should lead to enhanced safety and health when teaching football in primary and secondary schools as well as for professional football players.
Vysledky:
Output:

Vsouhrn-Souhrnna-vyzkumna-zprava-o-postupu-praci-a-dosazenych-vysledcich-za-obdobi-2020–2021.pdf

A - Sportovní a úrazová anamnéza u fotbalisty - podcast

A - Systémová preventivní opatření vedoucí k omezení úrazovosti při fotbalu - podcast

A - Právní úpravy a judikatura v ČR - podcast

A - Techniky cílené redukce stresu a zlepšení spánku jako metoda prevence zranění u fotbalistů - podcast

A - Jak na prevenci úrazů a trvalých následků - podcast

Jost - Právní rizika spojená s nedovolenými zákroky při hraní fotbalu - článek

W - Workshop k výzkumnému úkolu institucionální podpory Bezpečnost práce ve sportu 11. 5. 2021.pdf

W - Workshop k výzkumnému úkolu institucionální podpory Bezpečnost práce ve sportu 25. 11. 2021.pdf

Jost - Proč hrát fotbal jen s certifikovaným OOPP? Protože je testován, aby chránil - článek

A - Závěr výzkumného úkolu Bezpečnost práce ve sportu - videopodcast

O - COVID-19 a sportovní aktivity - článek