Archive of completed projects

Name:Proposal of the management system for OSH and prevention of work risks for state organizations with more than 500 employees
Project ID:VUS4_08_VÚBP
Parent:
Project Leader:Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M.
Grant Provider:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Co-Principal investigater:
Project leader-external:
Spoluresitelcizi:
Project start:01/2018
Project end:12/2019
Recipient:
Zdroj:
Spoluprijemce:
Description:The research activity will include the preparation of a proposal for a guideline on the organization of ensuring OSH and prevention of occupational risks in state organizations with more than 500 employees. The research activity will include follow-up company documentation with suggestions of methodologies, for example for the procedures for work risk analysis, organization and factual content of training of employees of various professions in the company, organization and content of employee training in the area of OSH, or for the system of control of fulfilment of duties in OSH management. The created materials will be integrated into the certified methodology, which will be pilot tested in practice within the certification process at selected Ministry of Labour and Social Affairs workplaces.
Vysledky:
Output:

Vsouhrn - Návrh systému řízení BOZP a prevence pracovních rizik pro státní organizace s více než 500 zaměstnanci.pdf

2019 ZZ.pdf
p01 Sběr relevantních informací z domácích a zahraničních zdrojů.pdf
p02 Analýza dostupných dat a informačních podkladů.pdf
p03 SM BOZP a plnění požadavků BOZP.pdf
p04 Směrnice BOZP.pdf
p05 Příklad stanovení rizik podle provedených činností.pdf
p06 Návrh opatření.pdf
p07 Evidenční list OOPP.pdf
p08 Kategorizace prací.pdf
p10 Místní řád skladu.pdf
p12 Písemné‚ pokyny - BK.pdf
p13 Protokol o nezařazení.pdf
p14 Lhůtník revizí a kontrol.pdf
p15 Přehled dokumentace BOZP.pdf
p16 Příklad řešení vstupního školení zaměstnanců

Metodika:

Metodika.pdf
p01 Možný rozsah prvotní prohlídky pracovišť.pdf
p02 Záznam z prohlídky pracovišť.pdf
p03 Seznam užitých předpisů.pdf
p04 Směrnice BOZP.pdf
p05 Analýza rizik.pdf
p06 Návrh Opatření.pdf
p07 Kategorizace prací.pdf
p08 potřebnost OOPP.pdf
p09 Evidenční list OOPP.pdf
p10 Seznam CHLS.pdf
p11 Protokol o nezařazení.pdf
p12 Bezpečnostní karta.pdf
p13 ILNO.pdf
p14 Vstupní školení.pdf
p15 Lhůtník školení.pdf
p16 Úkony údržby.pdf
p17 MPBP - kotelna.pdf
p18 Lhůtník kontrol.pdf
p19 Kniha úrazů.pdf
p20 Kontrolní pásmo.pdf
p21 Rizikové pracovišt.pdf
p22 MrS-archiv.pdf
p23 Regály.pdf
p24 Schůdky.pdf
p25 Žádost o posudek.pdf
p26 Posudek PLS.pdf

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 4/2019 Návrh systému řízení BOZP a prevence pracovních rizik pro státní organizace s více než 500 zaměstnanci