Current projects

Name:Employment of foreigners - natural persons from countries outside the European Union with regard to the current legislation
Project ID:02-S4-2022-VUBP
Parent:
Project Leader:JUDr. Lenka Scheu, Ph.D.
Grant Provider:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Co-Principal investigater:Právnická fakulta UK
Project leader-external:
Spoluresitelcizi:
Project start:01/2022
Project end:12/2023
Recipient:
Zdroj:
Spoluprijemce:
Description:Redefining the definition of illegal work in the light of trends in other EU countries, in particular Italy, Germany, Austria, France and Slovakia. The analytical basis will chart the legal framework including sanctions.
Vysledky:
Output:

Vsouhrn - Souhrnná výzkumná zpráva

2022

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 4/2022 Zaměstnávání cizinců z tzv. třetích zemí: Několik úvah k možným vývojovým tendencím právní úpravy

Jost - SCHEU, Lenka; TOMŠEJ, Jakub. Zaměstnávání cizinců z tzv. třetích zemí: několik úvah k možným vývojovým tendencím právní úpravy. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online]. 2022, roč. 15, č. 3-4. Dostupný z: https://www.bozpinfo.cz/josra/zamestnavani-cizincu-z-tzv-tretich-zemi-nekolik-uvah-k-moznym-vyvojovym-tendencim-pravni. ISSN 1803-3687.

2023

W - Employment of foreigners – individuals from countries outside the European Union with regard to the current legislation 2. 5. 2023 - workshop

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 1/2023 Employment of foreigners - individuals from countries outside the European Union with regard to the current legislation