Archive of completed projects

Name:Medical assessments of occupational health service providers and their importance for ensuring occupational safety and health
Project ID:V11-S4
Parent:
Project Leader:JUDr. Lenka Scheu, Ph.D.
Grant Provider:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Co-Principal investigater:Právnická fakulta UK v Praze
Project leader-external:
Spoluresitelcizi:
Project start:01/2019
Project end:12/2021
Recipient:
Zdroj:
Spoluprijemce:
Description:The aim of the research task is to analyse the current legal regulation of issuing medical reports and their legal nature in connection with the assessment of occupational health of employees upon the formation, change and termination of employment. The current legislation will be analysed in terms of its genesis, efficiency and possible evolution. Special attention will be paid to the relevant case law of civil and administrative courts. This research task will be dealt with in cooperation with the Faculty of Law of Charles University in Prague.
Vysledky:
Output:

Vsouhrn - Souhrnná výzkumná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za období 2019−2021

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 1/2021 Pracovnělékařské služby

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 5/2021 Pracovnělékařské služby

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 6/2021 Lékařské posudky

O - Pracovnělékařské služby - publikace

Jost - Dílčí náměty k zlepšení právní úpravy posuzovaní způsobilosti k práci - článek

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 16/2021 Shrnutí výzkumného úkolu Lékařské posudky poskytovatelů pracovnělékařských služeb a jejich význam pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců

B - Lékařské posudky v pracovním právu - publikace