Principles of safe work

Common products of the Ministry of Labor and Social Affairs, the State Labor Inspection Office and the Occupational Safety Research Institute

PDF icon Bezpečnost práce a požární ochrana v hádankách a křížovkách – I.

PDF icon Bezpečnost práce a požární ochrana v hádankách a křížovkách – II.

PDF icon Bezpečnost práce a požární ochrana v hádankách a křížovkách – III.

PDF icon Bezpečnost práce v zemědělství

PDF icon Desatero (bezpečnosti práce) pro mladého pracovníka

PDF icon Desatero (bezpečnosti práce) pro žáka

PDF icon Desatero bezpečné práce při obrábění dřeva

PDF icon Desatero nejčastějších příčin vzniku úrazů ve stavebnictví

PDF icon Desatero při expozici hluku

PDF icon Dočasné stavební konstrukce – Jak přebírat a kontrolovat lešení

PDF icon Dočasné stavební konstrukce – Požadavky na zábradlí

PDF icon Ergonomie

PDF icon Hlavní úrazová rizika u tvářecích strojů a přehled ochranných zařízení

PDF icon Hluk a zdraví

PDF icon Hluk v práci – rady pro zaměstnavatele

PDF icon Hodnocení spolehlivosti lidského činitele v procesním průmyslu

PDF icon Informace pro zadavatele staveb ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

PDF icon Jak správně vybírat osobní ochranné prostředky – Ochranné brýle

PDF icon Jak správně vybírat osobní ochranné prostředky – Respirátor

PDF icon Jak správně vybírat osobní ochranné prostředky – Rukavice proti chemikáliím

PDF icon Jak správně vybírat osobní ochranné prostředky – Rukavice proti mechanickým rizikům

PDF icon Jak správně vybírat osobní ochranné prostředky – Rukavice proti teplu a/nebo ohni

PDF icon Jak správně vybírat osobní ochranné prostředky – Oděvy s vysokou viditelností

PDF icon Kácení stromů pomocí motorové řetězové pily

PDF icon Komunální (environmentální, residenční, domácí) hluk

PDF icon Manipulace s materiálem

PDF icon Nanobezpečnost

PDF icon Nařízení CLP

PDF icon Nepodceňujme rizika práce v kanceláři

PDF icon Rizika bezpečnosti práce při svařování

PDF icon Teleworking

PDF icon Základní informace o problematice bezpečnosti práce v potravinářství

PDF icon Základní povinnosti pro činnosti u vyhrazených technických zařízení – Elektrická zařízení

PDF icon Základní povinnosti pro činnosti u vyhrazených technických zařízení – Parní a horkovodní kotle

PDF icon Základní povinnosti pro činnosti u vyhrazených technických zařízení – Plynová zařízení

PDF icon Základní povinnosti pro činnosti u vyhrazených technických zařízení – Tlakové nádoby stabilní

PDF icon Základní povinnosti v oblasti bezpečnosti práce v lesnictví

PDF icon Základní povinnosti zhotovitele staveb k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při vlastním provádění stavebních prací

PDF icon Základní zásady bezpečného chování doma

PDF icon Základy bezpečnosti práce u obráběcích strojů na kov

PDF icon Zásady bezpečnosti práce na administrativním pracovišti

PDF icon Zásady bezpečnosti práce při strojním obrábění dřeva

PDF icon Zásady bezpečnosti práce při svařování

PDF icon Zásady bezpečnosti práce u obráběcích strojů na kov

PDF icon Zásady bezpečnosti práce u tvářecích strojů

PDF icon Zásady bezpečnosti práce v nábytkářském průmyslu

PDF icon Zásady bezpečnosti práce v obchodu a veřejném stravování

PDF icon Zásady bezpečnosti práce v potravinářském průmyslu

PDF icon Zásady bezpečnosti práce v zemědělství

PDF icon Zdvihací zařízení