Archive of completed projects

Name:Research of ergonomic aspects in the context of modern approaches and changes at the workplaces to prevent musculoskeletal diseases
Project ID:V01-S4
Parent:
Project Leader:RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. DBA
Grant Provider:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Co-Principal investigater:
Project leader-external:
Spoluresitelcizi:
Project start:01/2019
Project end:12/2021
Recipient:
Zdroj:
Spoluprijemce:
Description:The aim of the research task is to create a professional basis for the development of methods of quantification of loads and ergonomic tools for prevention of musculoskeletal diseases in connection with the performance of work activities. The basic part will include the mapping of the ergonomic aspects of workplace settings in the context of continuous development, changes in the world of work, modern approaches, performance of analyses, field surveys at selected workplaces in the Czech Republic and their evaluation, and finally, the creation of an expert report with attachments, professional publications, articles and other background materials.
Vysledky:
Output:

Vsouhrn zpráva_prosinec_2021 9101 ergo MSD.pdf

W - Workshop k projektu Výzkum ergonomických aspektů v kontextu moderních přístupů a změn na pracovištích pro prevenci muskuloskeletálních onemocnění 23.6.2021.pdf

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 10/2021 Návrh metodického preventivního postupu k hodnocení zátěže MSD v různých podmínkách u vybraných pracovních činností.pdf

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 11/2021 Ergonomické aspekty prevence muskuloskeletálních onemocnění (MSD).pdf

O - Program Škola zad jako řešení MSD.pdf

O - Cviky a rady pro přetížené horní končetiny.pdf

O - NÁVRH METODICKÉHO POSTUPU K HODNOCENÍ A PREVENCI ZÁTĚŽE MSD v různých podmínkách u vybraných pracovních činností.pdf

Jost - Objektivní vlivy a subjektivní projevy nesprávných pracovních poloh, z pohledu zdravotních problémů a onemocnění MSD - článek

Jost - Práce, stres a muskuloskeletální onemocnění (MSD) - článek

Jsc - A Review of Relevant Regulations, Requirements and Assessment Methods Concerning Physical Load in Workplaces in the Slovak Republic - článek

Jost - Psychická pracovná záťaž ako rizikový faktor pracovného prostredia - článek

B - Ergonomické aspekty profesionálních muskuloskeletálních onemocnění