Current projects

Name:Virtual reality in OSH
Project ID:11-S4-2021-VUBP
Parent:
Project Leader:Ing. Anna Cidlinová, Ph.D.
Grant Provider:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Co-Principal investigater:
Project leader-external:
Spoluresitelcizi:
Project start:06/2021
Project end:12/2023
Recipient:
Zdroj:
Spoluprijemce:
Description:The main objective of the project will be to use the OSH training system through virtual reality to improve the effectiveness of OSH training for healthcare workers. The emphasis on digitalization is mentioned in many strategic documents at national and European level. The introduction of digitalisation in education is considered as a way to increase the competitiveness of employers that use it, which is not yet widely implemented in the Czech Republic, even within some key sectors. The proposed solution aims to develop this idea in such a way that the system created is both sustainable and low-cost, so as to reduce the financial burden on this segment of services, while at the same time creating a stable and comprehensive system through new tools. A range of original software will be developed to train staff in OSH, particularly in specific areas of the health sector and, to some extent, in social services.

Additional information can be found on the Occupational health and safety in virtual reality website https://www.vrsafe.cz
Vysledky:
Output:

Vsouhrn - Souhrnná výzkumná zpráva

Nácvik správného používání osobních ochranných pracovních prostředků při ochraně proti onemocnění covid-19

Manipulace s ostrým předmětem

Poranění ostrým předmětem

Požární ochrana

Manipulace s břemeny

Dílčí aplikace k programu Obrana zdravotníka – předcházení a eliminace rizik spojených s agresivním jednáním - VR aplikace

2021

D - Školení BOZP ve zdravotnictví prostřednictví virtuální reality.pdf

Jimp - Aplication of VR technology to the Training of Paramedics.pdf

O - Moderní a efektivní přístup ke školení BOZP prostřednictvím virtuální reality.pdf

O - Ochrana proti poranění ostrým předmětem - článek

O - Ochrana proti covid-19 ve virtuální realitě - článek

O - Možnosti využití virtuální reality při ověření návrhu pracoviště - článek

O - Možnosti využití virtuální reality ve vztahu k bezpečnosti práce - článek

O - Na co si dát pozor při nasazení virtuální reality - článek

O - Jaké benefity může vaší společnosti přinést virtuální realita? - článek

O - Virtuální realita jako nástroj pro školení a trénink - článek

O - Fakta/mýty o využití virtuální a rozšířené reality v praxi - článek

O - Prezentace projektu a problematiky virtuální reality v rámci konference Inovace BOZP

O - Prezentace projektu a problematiky virtuální reality v rámci konference Svět hygieny kolem nás 2021

O - Prezentace projektu a problematiky virtuální reality v rámci konference Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž - Evropská kampaň BOZP 2020

O - BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ - kampaň

2022

Jost - Využitie virtuálnej reality vo výučbe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.pdf

Jrec - THE NEED OF TOOLS CREATION FOR RISK ASSESSMENT IN THE SLOVAK REPUBLIC.pdf

O - Virtuální realita ve vzdělávání IZS.pdf

O - Application of virtual reality technology to health and safety education.pdf - rozšířený abstrakt

O - Využití digitálních nástrojů ergonomie a BOZP v praxi.pdf - stať ve sborníku

O - Moderní a efektivní přístup ke školení BOZP prostřednictvím virtuální reality.pdf - stať ve sborníku

O - webová stránka BOZP ve virtuální realitě https://www.vrsafe.cz/

O - Virtual reality in education and training with a focus on safety and health at work.pdf - stať ve sborníku

O - Virtual reality in health and safety education (EDULEARN22) - plakát, anglicky

O - Virtual reality in safety and health education (WOS) - plakát, anglicky

2023

O - Praktické využití VR pro podniky - stať ve sborníku

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 6/2023 Vzdělávání v oblasti BOZP a PO prostřednictvím virtuální reality

Jost - Virtual reality education in high school health studies as a prerequisite for increasing the level of security in municipalities