Archive of completed projects

Name:Mechanisms suppressing mobbing, bossing and staffing - pathological labor relations endangering the health of employees
Project ID:03-S4-2021-VUBP
Parent:
Project Leader:Ing. Jana Ranglová
Grant Provider:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Co-Principal investigater:Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Project leader-external:
Spoluresitelcizi:
Project start:01/2021
Project end:06/2022
Recipient:
Zdroj:
Spoluprijemce:
Description:The aim of the project is to propose a set of recommendations for bullied employees with a focus on identifying legal institutes that can be successfully used by bullied employees to protect themselves. These include in particular the provisions of the Labour Code, the Labour Inspection Act and the so-called Anti-Discrimination Act.  Furthermore, the aim is to find out what types of evidence a bullied employee can successfully use to effectively protect his/her rights. From the employers' point of view, the project then aims to design a sophisticated, discreet but also effective mechanism for dealing with the pathological labour relations issue of bullying.
Vysledky:
Output:

Vsouhrn - Souhrnná výzkumná zpráva

2021

A - Šikana v pracovním prostředí a obranné mechanizmy z pohledu zaměstnanců aneb jak se bránit projevům mobbingu, bossingu a staffingu - podcast

A - Šikana v pracovních vztazích z pohledu zaměstnavatelů (Mobbing, bossing, staffing #2) - podcast

Jost - Násilí na pracovišti: peer pracovník jako možná cesta ochrany zaměstnanců? - článek

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 7/2021 První pomoc při šikaně v práci Praktický manuál pro zaměstnance ohrožené některou z forem šikany v zaměstnání – mobbingem, bossingem nebo staffingem

O - První pomoc při šikaně v práci  - publikace

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 17/2021 Podcast Šikana v pracovním prostředí a obranné mechanizmy z pohledu zaměstnanců aneb jak se bránit projevům mobbingu, bossingu a staffingu

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 18/2021 Podcast Šikana v pracovních vztazích z pohledu zaměstnavatelů

O - Mechanizmy právní obrany zaměstnance v případě mobbingu, bossingu a staffingu - publikace

2022

Jost - Whistleblowing: jak se v České republice a ve vybraných členských státech EU vyvíjela oblast ochrany oznamovatelů nezákonné činnosti probíhajících v organizace - článek

Mechanizmy potlačující mobbing, bossing a staffing - přehledné informace pro zaměstnavatele

Mechanizmy potlačující mobbing, bossing a staffing - přehledné informace pro zaměstnance

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 1/2022 Mechanizmy právní obrany zaměstnance v případě mobbingu, bossingu a staffingu

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 2/2022 Doporučení pro zaměstnavatele k eliminaci mobbingu, bossingu a staffingu na pracovišti