Archive of completed projects

Name:The issue of illegal work with an emphasis on labour-law aspects and related occupational safety and health
Project ID:08-2020-VÚBP
Parent:
Project Leader:Ing. Jana Ranglová
Grant Provider:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Co-Principal investigater:Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Project leader-external:
Spoluresitelcizi:
Project start:04/2020
Project end:12/2022
Recipient:
Zdroj:
Spoluprijemce:
Description:The aim of the research task is to analyse and map the current situation, make comparison with relevant foreign practices, prepare proposals for appropriate changes, adjustments in terms of labour-law aspects, OSH, related legislation and regulations, and recommendations for labour inspection authorities. This research task will be dealt with in cooperation with the Institute of State and Law of the Academy of Sciences of the Czech Republic.
Vysledky:
Output:

Vsouhrn - Souhrnná výzkumná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za období 2020–2022

2020

Jost - Povinnost dodržovat BOZP u členů družstva, včetně nelegálních migrantů - článek

W - Workshop k výzkumnému úkolu institucionální podpory 08-2020-VÚBP Problematika nelegální práce s důrazem na pracovněprávní aspekty a související zajištění BOZP 3.12.2020.pdf

2021

A - Nelegální práce cizinců a pracovní úrazy v ČR - podcast

Jost - Nelegální zaměstnávání v Rakousku - pracovněprávní a sociálně právní následky - článek

Jost - Ke konstrukci mimořádné stabilizační odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí s rizikem nákazy covid-19 - článek

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 9/2021 Vývoj webové aplikace Práce cizinců v České republice

O - webová stránka Práce cizinců v České republice https://pracecizincu.cz

W - Workshop k výzkumnému úkolu institucionální podpory 08-2020-VÚBP Problematika nelegální práce s důrazem na pracovněprávní aspekty a související zajištění BOZP 25.10.2021.pdf

2022

A - Příběh Vitaliye – pracovní úraz nelegálního zaměstnance - video

Jost - Aktuální trestněprávní a pracovněprávní otázky nelegálního zaměstnávání cizinců - článek

O - webová stránka Práce občanů EU v České republice https://eu-citizens.cz/cs/

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 3/2022 Vývoj webové stránky Práce občanů EU v České republice

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 8/2022 Případové studie – pracovní úrazy u nelegálních zaměstnanců

W - Workshop Aktuální otázky nelegální práce a zaměstnávání cizinců v ČR 23.11.2022.pdf