Aktuálně řešené projekty

Název:Safety training for practical life
Číslo:2022-2-SK01-KA210-ADU-000095920
Nadřazený projekt:
Řešitel:
Poskytovatel:Evropská komise, Erasmus+
Spoluřešitel:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:03/2023
Doba řešení do:07/2024
Příjemce:Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina
Zdroj:KA210-ADU - Small-scale partnerships in adult education
Spolupříjemce:
Popis:Hlavními cíli projektu je snížit obavy zaměstnanců z poskytování první pomoci na pracovišti, zvýšit praktické dovednosti a motivaci k poskytování první pomoci a tato školení zatraktivnit. Cílovou skupinou jsou zaměstnanci firem, kteří se budou aktivně účastnit školení první pomoci s využitím poskytnuté metodiky.

Projekt povedou vyškolení koordinátoři a lektoři ze Slovenského červeného kříže v Žilině a zástupci Výzkumného ústavu bezpečnosti práce jako odborníci na BOZP a osvětu.

Motivací projektu je poskytnout kvalitní vzdělávání a školení v oblasti první pomoci s cílem snížit počet pracovních úrazů a umožnit zaměstnancům efektivně poskytovat první pomoc. Projekt využije statistické údaje k identifikaci nejčastějších typů pracovních úrazů a navrhne novou metodiku výuky s využitím interaktivních her a praktických cvičení. V rámci projektu budou rovněž vytvořeny webové stránky s videi, podcasty, plakáty a kontrolními seznamy, které budou poskytovat zdroje a podporu po skončení školení.
Výsledky:
Výstup: