Informační a bibliografické služby

Služby jsou poskytovány jako zpětná vazba k ústním, písemným a telefonickým dotazům.
Kontakt pro dotazy:

  • e-mail: knihovna@vubp.cz
  • tel.: 221 015 836
  • korespondenční adresa: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1

Zpracováváme:

OKO – monitoring tisku
Výběrová bibliografie článků z českých i zahraničních časopisů knihovny dostupná na https://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/oko-monitoring-tisku/. Jednotlivé záznamy jsou opatřeny anotací a klíčovými slovy. Primární prameny je možno získat v knihovně k prezenčnímu studiu (viz Výpůjční služby).

BOZP v EU
Výběr evropských právních předpisů týkající se bezpečnosti práce a příbuzných oborů z Official Journal of the European Communities. Plné texty vybraných dokumentů jsou v knihovně k dispozici ve formátu PDF a je možno o ně žádat emailem na knihovna@vubp.cz či si je můžete prohlížet prostřednictvím portálu BOZPinfo.cz – http://www.bozpinfo.cz/pravni-predpisy-eu.

Current Contents
Přehled obsahů aktuálně vydaných čísel zahraničních odborných časopisů, online dostupný na https://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/current-contents/ (zpracovávány jsou časopisy: Applied Ergonomics, Ergonomics, Human Factors, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, Journal of Safety Research, Process Safety and Environmental Protection).