Akční plán a HRS4R Strategie

Akční plán/program strategie HRS4R ve VÚBP, v. v. i., je vytvořen z hlediska současných silných a slabých stránek současné praxe ve čtyřech tematických okruzích Charty a Kodexu (Etické a profesní aspekty, Nábor a výběr, Pracovní podmínky, Školení a rozvoj).

VÚBP, v. v. i., uplatňuje metodiku a principy projektového řízení podle IPMA®

Implementace strategie HRS4R, Akčních plánů/jednotlivých fází dílčích projektů jsou obsaženy v  Akčním plánu/programu HRS4R (aktualizace 30. 11. 2023).

Implementace strategie HRS4R, Akčních plánů pro tzv. „Renewal phase“: v přípravě.