Rešeršní služby

Rešerše z vlastních nebo veřejně dostupných databází si mohou uživatelé zpracovat samostatně v námi vytvářených informačních zdrojích (oborový portál BOZPinfo.cz, studovna elektronických dokumentů Knihovny VÚBP, v. v. i., knihovnický katalog ClaviusDigitální archiv BOZPZnalostní systém prevence rizik v BOZP) nebo mohou požádat o jejich zpracování zasláním e-mailu na adresu: ulmanova@vubp-praha.cz.

Ceník

paušální poplatek (zaplatí každý zadavatel, a to i v případě rešerše s nulovým počtem záznamů)

150,- Kč

poplatek za práci knihovníka při rešerších:

do 30 minut vynaložené práce

zdarma

nad 30 minut vynaložené práce

70,- Kč za každou započatou půlhodinu


Přehled informačních zdrojů využívaných pro zpracování rešerší

Průběžně zpracovávané a volně dostupné rešerše bez nutnosti objednání