Ergonomické stresory

Webová aplikace Ergonomické stresory pomocí interaktivních vizuálních prvků umožňuje uživateli analyzovat ergonomické stresory napříč několika faktory, tj.

  • působení na části těla (hlava, trup, pokožka, dýchací cesty apod.)
  • rizika (fyzikální, chemická, biologická)
  • ergonomické nebezpečí
  • pracovní pozice atd.

Zaměřuje se na problematiku ergonomických stresorů za pomoci holistického přístupu, v intencích prosazování správné interakce mezi člověkem a souborem všech důležitých ergonomických složek pracovního systému, které mohou pozitivně ovlivnit jak lidské zdraví, pracovní pohodu a kvalitu pracovního života, tak výkonnost a celkovou efektivnost pracovních činností a procesů.

Webová aplikace je výsledkem projektu TB03MPSV008 Ergonomické stresory a rizika, jejich prevence v pracovních činnostech s využitím holistického přístupu, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v období 4/2015 až 9/2016 s finanční podporou Technologické agentury České republiky v rámci programu BETA.

Provozovatel aplikace: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.