Specialista bezpečnosti práce

Distanční nadstavbové vzdělávání –  Specialista bezpečnosti práce zahrnuje 4 tematické celky, které se cyklicky opakují.

Absolvováním všech čtyř tematických celků získá úspěšný frekventant osvědčení „Specialista bezpečnosti práce“

Řízení a organizace bezpečnosti práce v podniku – jaro 2023

Bezpečnost pracovních systémů a technických zařízení – podzim 2023

Nebezpečné chemické látky a předcházení haváriím s přítomností těchto látek – 3. 3. – 16. 6. 2022
Příjem přihlášek byl ukončen z důvodu naplnění kapacity výukového sálu.

Ochrana zdraví a hygiena práce – 15. 9. 2022 – 8. 12. 2022
Přihlášky přijímáme do 19. 8. 2022 nebo do vyčerpání kapacity výukového sálu, při dodržení zásady jeden účastník v lavici v učebně, zvýšená hygiena a dezinfekce je samozřejmostí.