Specialista bezpečnosti práce

Distanční nadstavbové vzdělávání –  Specialista bezpečnosti práce zahrnuje 4 tematické celky, které se cyklicky opakují.

Absolvováním všech čtyř tematických celků získá úspěšný frekventant osvědčení „Specialista bezpečnosti práce“

Řízení a organizace bezpečnosti práce v podniku – 4. 3. – 22. 6. 2021

Bezpečnost pracovních systémů a technických zařízení – 16. 9. – 9. 12. 2021
Příjem přihlášek byl ukončen z důvodu naplnění kapacity výukového sálu.

Nebezpečné chemické látky a předcházení haváriím s přítomností těchto látek – jaro 2022

Ochrana zdraví a hygiena práce – podzim 2022