Specialista bezpečnosti práce

Distanční nadstavbové vzdělávání –  Specialista bezpečnosti práce zahrnuje 4 tematické celky, které se cyklicky opakují.

Absolvováním všech čtyř tematických celků získá úspěšný frekventant osvědčení „Specialista bezpečnosti práce“

Řízení a organizace bezpečnosti práce v podniku – 15. 3. – 21. 6. 2023
Příjem přihlášek byl ukončen z důvodu naplnění kapacity výukového sálu.

Bezpečnost pracovních systémů a technických zařízení – 13. 9. – 20. 12. 2023
Příjem přihlášek byl ukončen z důvodu naplnění kapacity výukového sálu.

Nebezpečné chemické látky a předcházení haváriím s přítomností těchto látek – 6. 3. – 19. 6. 2024
Příjem přihlášek byl ukončen z důvodu naplnění kapacity výukového sálu.

Ochrana zdraví a hygiena práce – 11. 9. 2024 – 11. 12. 2024
Přihlášky přijímáme do 23. 8. 2024 nebo do vyčerpání kapacity výukového sálu.