Pracovní pohoda

V úzké spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR, v. v. i. byl mezi lety 2004 a 2015 Výzkumným ústavem bezpečnosti práce (VÚBP) vytvořen souhrnný indikátor subjektivně vnímané kvality pracovního života (KPŽ; Subjective Quality of Working Life, SQWLi). Cílem bylo vytvořit jednoduchou, srozumitelnou, souhrnnou informaci o KPŽ založenou na kvalitních teoretických a empirických podkladech. Sestavený kompaktní výzkumný nástroj byl představen v podobě baterie položek jednoduchého dotazníku, z jehož výsledků je možné spočítat jednoduchý index, který také umožní s co nejmenším počtem číselných údajů regionální, odvětvové, časové a další srovnávání. SQWLi byl posléze využit v rámci národně reprezentativních průzkumů v České republice ke sledování vývoje kvality pracovního života v čase, ale také k detailní analýze činitelů KPŽ z pohledu různých částí pracovní populace (např. dle pohlaví nebo věku).

V roce 2020 byl Výzkumným ústavem bezpečnosti práce zahájen projekt Kvalita pracovního života 2020, navazující na předchozí projekty v dané oblasti, s hlavním cílem aktualizovat časové řady dat shromážděných v předchozích letech. I když je SQWLi nedocenitelný jakožto nástroj pro ohodnocení kvality pracovního života s vysokou mírou konzistence napříč časem, jeho zaměření je relativně úzce spojené s klasickými tvrdými faktory kvality pracovního života (např. výše výdělku a technické vybavení v zaměstnání) a nenabízí vhled detailnější vhled do aktuálních témat v pracovním světě, jako je např. dopad práce z domu, a jejich vztahu k celkové kvalitě pracovního života. Z důvodu neustálého vývoje společnosti, forem práce a, mimo jiné, také dalekosáhlých dopadů COVID-19 v letech 2020 a 2021, který vedl k uzavření velké části české i světové ekonomiky a celé řadě změn v pracovních podmínkách pracujících napříč odvětvími, byl průzkum pro projekt KPŽ 2020 dále rozšířen o kategorie pro které sice neexistují historická data, nicméně umožní další metody analýzy, především v ekonomickém směru, a také poskytnou informace o širším spektru témat spojených s kvalitou pracovního života.

Webová stránka https://www.pracovnipohoda.cz/

Tato webová stránka byla finančně podpořena z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 02-2020-VÚBP Kvalita pracovního života 2020, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd České republiky, v. v. i., v letech 2020–2021.

Provozovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.