Veřejné zakázky

 

Název Režim VZ Druh VZ Vyhlášeno dne Lhůta pro podání nabídek Dokumenty Stav
IRAT CZ – aplikace veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku 18. 11. 2021 26. 11. 2021 Rozhodnutí zadavatele o zrušení veřejné zakázky

Výzva k podání nabídek

 1. Krycí list nabídky
 2. Popis předmětu zakázky
 3. Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
 4. Obchodní podmínky
 5. Čestné prohlášení o akceptaci obchodních podmínek
zrušeno
Datový repozitář veřejná zakázka malého rozsahu na služby 12. 11. 2021 23. 11. 2021 Výzva k podání nabídek

 1. Krycí list nabídky
 2. Popis předmětu zakázky
 3. Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
 4. Obchodní podmínky
 5. Čestné prohlášení o akceptaci obchodních podmínek
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve virtuální realitě pro zdravotnictví veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku 25. 10. 2021 1. 11. 2021 Výzva k podání nabídek

 1. Krycí list nabídky
 2. Popis předmětu zakázky
 3. Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
 4. Obchodní podmínky
 5. Čestné prohlášení o akceptaci obchodních podmínek