Veřejné zakázky

Název Režim VZ Druh VZ Vyhlášeno dne Lhůta pro podání nabídek Dokumenty Stav Zveřejnění v Registru smluv
Účast na řešení projektu 03-S4-2024-VUBP Prevence rizik a školení BOZP prostřednictvím virtuální reality veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky 28. 03. 2024 05. 04. 2024 Výzva k podání nabídek

zadáno ANO
Účast na řešení projektu 11-S4-2021-VÚBP BOZP ve virtuální realitě veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky 25. 10. 2023 03. 11. 2023 Výzva k podání nabídek

zadáno ANO
Účast na řešení projektu 11-S4-2021-VÚBP BOZP ve virtuální realitě veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky 23. 08. 2023 04. 09. 2023 Rozhodnutí zadavatele o zrušení výběrového řízení

Výzva k podání nabídek

zrušeno  
Dokončení rozpracované aplikace IDRIS veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky 14. 11. 2022 23. 11. 2022 Výzva k podání nabídek

 1. Krycí list nabídky
 2. Popis předmětu zakázky
 3. Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
 4. Obchodní podmínky
 5. Čestné prohlášení o akceptaci obchodních podmínek
zadáno ANO
Aplikace ve virtuální realitě – školení BOZP pro segment zdravotnictví veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky 24. 10. 2022 1. 11. 2022 Výzva k podání nabídek

 1. Krycí list nabídky
 2. Popis předmětu zakázky
 3. Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
 4. Obchodní podmínky
 5. Čestné prohlášení o akceptaci obchodních podmínek
zadáno ANO
IRAT – návrh softwarového řešení veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky 9. 12. 2021 16. 12. 2021 Výzva k podání nabídek

 1. Krycí list nabídky
 2. Popis předmětu zakázky
 3. Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
 4. Obchodní podmínky
 5. Čestné prohlášení o akceptaci obchodních podmínek
zadáno ANO
IRAT CZ – aplikace veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku 18. 11. 2021 26. 11. 2021 Rozhodnutí zadavatele o zrušení veřejné zakázky

Výzva k podání nabídek

 1. Krycí list nabídky
 2. Popis předmětu zakázky
 3. Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
 4. Obchodní podmínky
 5. Čestné prohlášení o akceptaci obchodních podmínek
zrušeno  
Datový repozitář veřejná zakázka malého rozsahu na služby 12. 11. 2021 23. 11. 2021 Výzva k podání nabídek

 1. Krycí list nabídky
 2. Popis předmětu zakázky
 3. Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
 4. Obchodní podmínky
 5. Čestné prohlášení o akceptaci obchodních podmínek
zadáno ANO
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve virtuální realitě pro zdravotnictví veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku 25. 10. 2021 1. 11. 2021 Výzva k podání nabídek

 1. Krycí list nabídky
 2. Popis předmětu zakázky
 3. Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
 4. Obchodní podmínky
 5. Čestné prohlášení o akceptaci obchodních podmínek
zadáno ANO
Redesign a rozšíření webu “Kvalita pracovního života“ veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku 11. 08. 2021 27. 08. 2021 Výzva k podání nabídek

 1. Krycí list nabídky
 2. Popis předmětu zakázky
 3. Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
 4. Obchodní podmínky
 5. Čestné prohlášení o akceptaci obchodních podmínek
zadáno ANO
Virtuální realita pro vzdělávání v oblasti povinných školení veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku 04. 05. 2021 14.05.2021 Výzva k podání nabídek

 1. Krycí list nabídky
 2. Popis předmětu zakázky
 3. Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
 4. Obchodní podmínky
 5. Čestné prohlášení o akceptaci obchodních podmínek
zadáno ANO