Kontakty

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. (VÚBP, v. v. i.)

Adresa

Jeruzalémská 1283/9,
110 00 Praha 1 – Nové Město

Telefon
+420 221 015 844 (sekretariát ředitele)

E-mail
vubp@vubp-praha.cz

Datová schránka
ID schránky: yi6jvet

Údaje pro platební styk

IČ: 00025950
DIČ: CZ00025950
Číslo účtu: 71336011/0100, Komerční banka Praha 1
Jsme plátci DPH.

BIC (SWIFT address): KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ5901000000000071336011
DUNS: 496248688

Kontakty na vedení a jednotlivé součásti

 

Ředitel

PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA

tel.: +420 221 015 844

e-mail: michalik@vubp-praha.cz

 

Náměstek ředitele

RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. DBA

tel.: +420 221 015 844

e-mail: malys@vubp-praha.cz

 

Sekretariát ředitele

Renata Nováková

tel.: +420 221 015 844

e-mail: novakova@vubp-praha.cz

 

Tajemník

Klára Malme

tel.: +420 221 015 847

e-mail: malme@vubp-praha.cz

 

Právní oddělení

Mgr. Denisa Civínová

tel.: +420 221 015 848

e-mail: civinova@vubp-praha.cz

 

Projektové oddělení

Ing. Anna Cidlinová, Ph.D.

tel.: +420 221 015 840

e-mail: cidlinova@vubp-praha.cz

 

Ekonomicko-správní oddělení

Kamila Myšková

tel.: +420 224 228 315

e-mail: myskova@vubp-praha.cz

 

Národní informační, vzdělávací a osvětové středisko

Hana Hlavičková

tel.: +420 221 015 892

e-mail: hlavickova@vubp-praha.cz

 

Oddělení zkušebnictví a certifikace

Ing. Jiří Tilhon, Ph.D.

tel.: +420 224 211 426

e-mail: nb1024@vubp-praha.cz nebo tilhon@vubp-praha.cz

 

Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií

Ing. Martina Pražáková

tel.: +420 221 015 886

e-mail: prazakova@vubp-praha.cz nebo oppzh@vubp-praha.cz

 

Oddělení analýz a prognóz

PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA

tel.: +420 221 015 844

e-mail: michalik@vubp-praha.cz

Oddělení prevence rizik a ergonomie

Ing. Andrea Macháčková

tel.: +420 221 015 860

e-mail: machackova@vubp-praha.cz

 

Odborné pracoviště pro nanobezpečnost

doc. Ing. et Ing. Karel Klouda, CSc., Ph.D., MBA

tel.: +420 221 015 869

e-mail: klouda@vubp-praha.cz

 

Odborné pracoviště pro výzkum a management rizik

prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.

tel.: +420 221 015 844

e-mail: danihelka@vubp-praha.cz

 

Odborné pracoviště pro posuzování adekvátnosti množství práce a pracovního tempa

Ing. Jiří Vala, Ph.D.

tel.: +420 221 015 869

e-mail: vala@vubp-praha.cz

 

Regionální kanceláře

Regionální kancelář Ostrava - Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava

Kontaktní osoba: prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.

Regionální kancelář Brno - Univerzitní centrum Šlapanice, Nádražní 58, 664 51 Šlapanice

Kontaktní osoba: PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA