Kontakty

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. (VÚBP, v. v. i.)

Adresa
Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Telefon
+420 221 015 844 (sekretariát ředitele)
E-mail
vubp@vubp.cz
Datová schránka
ID schránky: yi6jvet

Údaje pro platební styk
IČ: 00025950
DIČ: CZ00025950
Číslo účtu: 71336011/0100, Komerční banka Praha 1
Jsme plátci DPH.
BIC (SWIFT address): KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ5901000000000071336011
DUNS: 496248688

Kontakty na vedení a jednotlivé součásti

 

PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA
pověřen řízením VÚBP, v. v. i.
tel.: +420 221 015 844
+420 608 584 389
e-mail: michalik@vubp.cz

Náměstek
RNDr. Stanislav Malý, Ph.D., DBA
tel.: +420 221 015 844
e-mail: maly@vubp.cz
Sekretariát
Renata Nováková
tel.: +420 221 015 844
e-mail: novakova@vubp.cz
Projektové oddělení
PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA
tel.: +420 221 015 844
e-mail: michalik@vubp.cz
Právník
Mgr. Denisa Civínová
tel.: +420 221 015 848
e-mail: civinova@vubp.cz
Ekonomicko-správní oddělení
Kamila Myšková
tel.: +420 224 228 315
e-mail: myskova@vubp.cz
Národní informační, vzdělávací a osvětové středisko
Hana Hlavičková
tel.: +420 221 015 892
e-mail: hlavickova@vubp.cz
Oddělení analýz a prognóz
PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA
tel.: +420 221 015 844
e-mail: michalik@vubp.cz
Oddělení zkušebnictví a certifikace
Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M.
tel.: +420 224 211 426
e-mail: nb1024@vubp.cz nebo tilhon@vubp.cz
Oddělení prevence rizik a ergonomie
RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. DBA
tel.: +420 221 015 844
e-mail: maly@vubp.cz
Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií
Ing. Martina Pražáková
tel.: +420 221 015 886
e-mail: prazakova@vubp.cz nebo oppzh@vubp.cz
Odborné pracoviště pro nanobezpečnost
doc. Ing. et Ing. Karel Klouda, CSc., Ph.D., MBA
tel.: +420 221 015 869
e-mail: klouda@vubp.cz