SAFE – digitální archiv BOZP

SAFE – digitální archiv BOZP je průběžně budovaným úložištěm monografií, periodik, časopiseckých článků, norem, právních předpisů ČR a EU, výzkumných zpráv, studentských prací a dalších dokumentů soustředěných v oborové knihovně BOZP.

Koncovým uživatelům z okruhu odborné i laické veřejnosti nabízí metadatové (bibliografické) záznamy o jmenovaných dokumentech. Plné texty dokumentů najdete u českých i evropských právních předpisů a článků k výzkumu.

Máte-li zájem o plné texty dalších typů dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp.cz nebo na telefonním čísle +420 221 015 836.

Vstup do digitálního archivu najdete na stránkách portálu BOZPinfo.cz, Znalostního systému prevence rizik v BOZPVýzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.

Provozovatel archivu: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.