Plán genderové rovnosti

Vedení Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., následuje cíle Evropské unie v oblasti rovnosti žen a mužů na léta 2020–2025 (Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025) a Plán podpory rovnosti žen a mužů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na léta 2021–2024. Instituce bude pro podporu genderové rovnosti realizovat různá opatření jako součást strategického závazku vzhledem k principům transparentnosti, rovnosti a zodpovědnosti a současně vzhledem ke sladění pracovního a osobního života všech svých zaměstnanců. Uvedený závazek bude instituce naplňovat prostřednictvím svých aktivit. Vše bude probíhat na základě Plánu genderové rovnosti Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., na léta 2022–2024.

Plán genderové rovnosti Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., na léta 2022–2024