MAPIS

mapis

Integrovaný informační a znalostní systém prevence závažných havárií (Major Accident Prevention Information System – MAPIS) si jako veřejný informační zdroj klade za cíl shromažďovat relevantní informace z oblasti rizik vzniku nežádoucích událostí až závažných havárií i ze spojené oblasti do podoby databázového systému. Systém nabízí informace a prostor zejména provozovatelům objektů a zařízení ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů, orgánům státní správy, vysokým školám, odborné i laické veřejnost a dalším zainteresovaným subjektům, které hledají informace obecně z oblasti rizik, prevence a omezování environmentálních rizik, ale i z pracovního prostředí, bezpečnosti provozu průmyslových i neprůmyslových technologií, oblasti vzdělávání a dalších oblastí. K problematice prevence závažných havárií nabízí legislativní, metodické, doporučené a jiné odborné materiály a další relevantní zdroje, které mají vztah k této problematice. Zprostředkovává také dotazy a odpovědi, názory a náměty i příspěvky do diskuze k odborným problémům a umožňuje se získanými informacemi dále efektivně pracovat bez nutnosti zvláštních oprávnění.

Integrovaný informační a znalostní systém MAPIS provozuje specializované pracoviště s názvem Centrum prevence a omezování rizik závažných havárií, které bylo vybudováno za podpory Evropské unie za účelem řešení zásadních úkolů v této oblasti na celorepublikové úrovni. Toto centrum rozšiřuje činnost stávajícího odborného pracoviště pro prevenci závažných havárií.

Podpora na vybudování systému MAPIS byla poskytnuta v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 5 – Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik (ERDF), oblast podpory 5.1 – Omezování průmyslového znečištění. Podpora ze Státního fondu životního prostředí České republiky byla poskytnuta v režimu zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky ve znění pozdějších předpisů.

Provozovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.